Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 15:42 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@gmail.com> napisał:

**


Czołem Churał!


Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuję głosowanie. Dwa głosy 2, jeden bumelant był nieobecny.

Stwierdzam, że Churał ustawę przyjął

Niech żyje Forum Centralne Księstwa Sarmacji!

Niech żyje Muzeum Dawnej Centralnej Aktywności MW - Lista Dyskusyjna!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.