Pedeks nas goni


pmk
 

Towarzysze!

Ogłaszam alarm Błękitny Pedeks dorobił się 121
rozchełstanych...--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Pedeks nas goni pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9966&p=100154#p100154.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.