Re: Wandystan: W rozkroku


Helmut Walterycz
 

On 2013-02-10 19:39, Kie�bkrk wrote:
W dniu 8 lutego 2013 17:58 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisaďż˝:

Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumia�em kultu
Kie�basy-Krakowskiego - zawsze wydawa� mi si� zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby byďż˝ wandnym.
W ka�dym razie, Towarzysze, smutno mi jest widz�c to co si� dzieje
ostatnio na linii Sarmacja-Wandystan i �e rozw�d (do kt�rego dojdzie,
pr�dzej czy p�niej) przebiegnie w takiej atmosferze. Sugeruj� mimo
wszystko nie pali� po sobie most�w i za�atwi� to na spokojnie.

Towarzyszu Kie�basa-Krakowski,
za�atwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, �e centrala nawet flejmowa� ze stylem nie umie.

--
Bonek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.