Re: Wandystan: W rozkroku


"Podpułkownik Winnicki
 

2013/2/10 Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>:
2013/2/10 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@...>:


A w czym konkretnie?
Np. w sprawie tej prowokacji zwanej Ustawą Churału Ludowego o
miejscach publicznych.

A co to znaczy "trzymasz z Khandem"? Czekasz na wyrok Sądu Najwyższego?

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.