Informacja


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan,

Wypowiedź kieruję do Wandejczyków jak i do obserwujących gości.

Z braku czasu do końca tygodnia informuję jedynie, że jak najbardziej
jako p.o. Prezydenta jestem otwarty na działania pojednawcze i
renegocjację warunków, pod którymi Wandystan znajduje się w Sarmacji.

Teraz będę miał długi weekend (z poniedziałkiem i wtorkiem) to
rozpiszę wybory i ewentualne negocjacje przejmie nowo wybrany
prezydent.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.