Re: [SPAM] Wandystan: powrót


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.
Tę listę. I nie, że oszalał. To naturalna konsekwencja nasilenia się
konfliktu klasowego w miarę postępów rewolucji, mrau <3

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:
ldmw-subscribe@yahoogroups.com
Ale tam nic się nie dzieje...?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.