Re: Wandystan: Informacja


Tow. Radziecki
 

Czołem tow. Adrian!

Cieszy mnie to że tow. Radziecki jest otwarty na działania
pojednawcze i renegocjacje warunków, pod którymi
Wandystan znajduję się w Sarmacji. Mam nadzieję że uda
się zażegnać konflikt i dojdzie do kompromisu.
Cieszy mnie to, że swoją postawą ucieszyłem tow. Jasińskiego. Mam
nadzieję, że jego nadzieja na pokojowe i kompromisowe rozstrzygnięcie
konfliktu nie będzie beznadziejna.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.