Wybory prezydenckie


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Dziś Kolektyw Mandragorski zarządził wybory:
http://prawo.sarmacja.org/akt,5829.html

Zgłaszanie kandydatur jest od dzisiaj, więc zgłaszajmy (na forum ofk,
zaraz otworzę wątek). Kampania wyborcza mile widziana, we wszystkich
miejscach publicznych i niepublicznych.

Dodam, informacyjnie, że do kandydowania na Prezydenta, spośród
obywateli wandejskich, uprawnieni są wszyscy z wyjątkiem tow. Peruna
(zbyt krótkie posiadanie obywatelstwa w momencie ogłoszenia wyborów).

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.