Wybory - zglaszanie kandydatur


pmk
 

Czołem Wandystan!

W tym wątku zgłaszamy kandydatury w wyborach na Prezydenta
MW (zgodnie z http://prawo.sarmacja.org/akt,5829.html). Jak
wspomniałem na LDMW, wszyscy wyborcy poza tow. Perunem
mają również bierne prawo wyborcze.

Przy okazji - składam na ręce tow. Ubinkova prywatną
samokrytykę, za to że w postanowieniu użyłe... to znaczy
tow. Mandragor użył starych, a nie nowych, wandejskich
imion. Było to wsteczne i konserwatywne, zamiast postępowe
i rewolucyjne. Wstyd mi.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101215#p101215.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.