Re: Wybory - zglaszanie kandydatur


pmk
 

W tym wątku zgłaszamy kandydatury w wyborach
na Prezydenta MW
Niniejszym w imieniu Komunistycznej Partii Sarmacji
(wandów), jako p.o. Pierwszego Sekretarza, zgłaszam
jedyną słuszną kandydaturę tow. Lepkiego Katiuszyna
Rewolutego, oraz w równym stopniu jedynie słuszną
kandydaturę tow. Michaelusa Michała.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101216#p101216.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.