Re: Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie


Tow. Radziecki
 

Czołem Winnicki!

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!
Coś mi nie dochodzi, czy faktycznie nic się tam nie dzieje?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.