Re: Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 16 lutego 2013 13:54 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Winnicki!


Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!
Coś mi nie dochodzi, czy faktycznie nic się tam nie dzieje?

To drugie :D

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.