Re: Konsultacje spoleczne male


pmk
 

Wędrowycz-Paczenko:
Fabryka Maszyn Nowoczesnych "Sędziwój" :-)


Leszek:
Ludowłasny Kombinat Przemysłowy Precelkhanda-Wschód!
Ładne, ładne. Dziękuje i czekamy na więcej--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Konsultacje społeczne małe pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10068&p=101326#p101326.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.