Dekret Buduara Winnicy nr 1


pmk
 

1. W uznaniu dla ogromnych zasług tow. Prezerwatywa
Tradycji Radzieckiego dla rozwoju Mandragoratu Wandystanu, a
także miasta Winnicy w szczególności, zmienia się nazwę
dzielnicy Dolichy na Radzieck.

2. Ponieważ nie godzi się, aby taka wybitna jednostka
uhonorowana została jedynie nazwą dzielnicy, miastu
Winnica nadaje się oficjalną nazwę
Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck.

3. I co nam pan zrobisz?

4. Dekret wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

right:31fadfp2

(—) Paulina Paweł Ciupak
Buduar Robotniczo-Włościańskiego Ludowego Miasta
Winnicy-Radziecka

/right:31fadfp2--
AE927

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Dekret Buduara Winnicy nr 1 pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10078&p=101350#p101350.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.