Re: Wandystan: Dekret Buduara Winnicy nr 1


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 17 lutego 2013 17:12 użytkownik AE927
<ksiestwo.sarmacji@...>napisał:

**


1. W uznaniu dla ogromnych zasług tow. Prezerwatywa
Tradycji Radzieckiego dla rozwoju Mandragoratu Wandystanu, a
także miasta Winnicy w szczególności, zmienia się nazwę
dzielnicy Dolichy na Radzieck.

2. Ponieważ nie godzi się, aby taka wybitna jednostka
uhonorowana została jedynie nazwą dzielnicy, miastu
Winnica nadaje się oficjalną nazwę
Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck.

3. I co nam pan zrobisz?

4. Dekret wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Jestem wzruszony!!! To wspaniała koncepcja.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.