WTF?


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

WPRD!

Próbowałem w wolnej chwili ogarnąć, co się dzieje, a tu referendum.

Ktoś mi wyjaśni w dwóch zdaniach, co się stało? Sądziłem, że wracam do KS,
gdzie już się sranie ogniem wyciszyło, a tu taki smaczek.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.