Re: Wandystan: WTF?


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 19 lutego 2013 19:08 użytkownik K. <jack.rockefeller@gmail.com>napisał:


Dobry wieczór,

Były tarcia na linii KS-MW. Złożono wniosek o referendum
konsultacyjne, zebrano wymaganą ilość podpisów. Sytuacja, owszem,
uspokoiła się, ale wniosku nie wycofano, wobec czego - niestety,
referendum trzeba zarządzić. Niemniej, przypominam, że jest ono
konsultacyjne - co oznacza, że jego wyniki mają służyć tylko
orientacji w obecnej sytuacji.

No to lekkie uspokojenie, ale rozumiem, że wynik referendum można
wykorzystać jako podstawę do wypowiedzenia, tak?

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.