Re: Wandystan: WTF?


Karolina von Lichtenstein
 

W dniu 19 lutego 2013 19:20 użytkownik ANP <grzegorzdstunza@gmail.com> napisał:
No to lekkie uspokojenie, ale rozumiem, że wynik referendum można
wykorzystać jako podstawę do wypowiedzenia, tak?
Teoretycznie. W praktyce może się okazać, że np. obywatele sarmaccy
nie chcą wypowiedzenia traktatu - wtedy, rzecz jasna, takowego nie
będzie. Poza tym - po obu stronach jest wola i chęć do współpracy,
więc jeśli referendum będzie bardzo na niekorzyść Wandystanu, i tak
bez rozmów nie będzie wypowiedzenia traktatu.

--
Pozdrawiam,
Karolina dssa von Lichtenstein

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.