Re: Wybory - zglaszanie kandydatur


pmk
 

ob. Azorowicz:
I trzymamy kciuk!
Alojzy Pupka:
A z drugim co robicie?
Trzymam miecz, z wami nigdy nie wiadomo.--
meval

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10061&p=101696#p101696.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.