Re: Wandystan: Informacja


Alojzy Pupka
 

W dniu 20 lutego 2013 12:44 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum
<alojzypupka@gmail.com> napisał:

Cieszy mnie to, że tow. Radziecki ma nadzieję, że nadzieja
tow. Jasińskiego na pokojowe i kompromisowe rozstrzygnięcie
konfliktu nie będzie beznadziejna. Ufam że nic nie przeszkodzi
w radości ze spełnienia tych oczekiwań.
Nadmienię jeszcze że bardzo cieszy mnie, że podobnie myśli
były v-mąż mojego v-męża, tow. Michał Feliks, wielki Sarmata
i wspaniały Wandejczyk!


--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.