Re: Konsultacje spoleczne male


pmk
 

KR Lepki:
Zatem do dzieła!


img:p1vzlx9e

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_1.png

/img:p1vzlx9e--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Konsultacje społeczne małe pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10068&p=101700#p101700.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.