Re: Wandystan: Re: Wybory - zglaszanie kandydatur


Tow. Radziecki
 

Czołem Alojz!

Proszę, jacy grzeczni ci monarchofaszyści! Jeszcze im
nawet nie zaproponowałeś (coby szoku kulturowego nie
ryzykować) żeby do miecza klękali, a oni już w łapę
chwytają! Postawa godna pochwały i naśladowania.
Co mówi Pupka do baridajczyka?
- Azor, do knagi!

BP,MSPANC.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.