Re: Wandystan: Re: Dekret Buduara Winnicy nr 1/2013


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Ej, chyba nie będzie nie na miejscu jak się Mandragor
przeprowadzi do Winnicy-Radziecka? Niby jestem władzą
centralną, ale potrzebną (i aktywną) tylko w sytuacjach
wyjątkowych (też zresztą nie zawsze), a miasto zawsze
było bliskie memu sercu, teraz zaś, po zmianie nazwy, moja
chęć przeprowadzki zaczyna nie dawać mi spokoju!
Oczywiście, że nie będzie nie na miejscu. Wręcz przeciwnie!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.