Re: Wandystan: Samokrytyka - logo ZŻZ


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Przypomnijcie mi kanałami prywatnymi, to coś tam podeślę,
acz nie mam tego w wektorze, a jedynie jako zdjęcie źródło-
we i jako wyprostowany i podkolorowany kontur w rastrze.
Wszystko nie na tym komputerze.
Kolektywnym wysiłkiem coś z tego wymodzimy. A kiedy konkretnie mam się
przypomnieć?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.