Re: Wandystan: WTF?


Tow. Radziecki
 

Czołem ANP!

O, Sarmaty nie chcieli, żeby forum było jedynym oficjalnym miejscem?
Ciekawe :)
Uznali to za podstęp i Sejm wyraził przy okazji zgodę na pozbawienie
mnie obywatelstwa (za głosowanie w Churale). Co prawda Khand jeszcze
łaskawie mi nie odebrał, ale jak go znam, to będzie to nade mną
wisiało jak miecz damoklesa - i jak się narażę, to choćby to miało być
za pół roku - to się zgodę zapewne wykorzysta.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.