Re: Wandystan: Informacja


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Cieszy mnie to, że tow. Radziecki ma nadzieję, że nadzieja
tow. Jasińskiego na pokojowe i kompromisowe rozstrzygnięcie
konfliktu nie będzie beznadziejna. Ufam że nic nie przeszkodzi
w radości ze spełnienia tych oczekiwań.
Czuję się uradowany myślą, że Ukochany Przywódca ucieszył się moją
nadzieją na to, że nadzieja tow. Jasińskiego nie jest beznadziejna.
Myślę podobnie, co v-mąż mojego byłego v-teścia, nasz wspaniały
Mandragor i największy z żyjących Wandejczyków.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.