Re: Wandystan: Dekret Buduara Winnicy nr 1


Tow. Radziecki
 

Czołem Paulina!

1. W uznaniu dla ogromnych zasług tow. Prezerwatywa
Tradycji Radzieckiego dla rozwoju Mandragoratu Wandystanu, a
także miasta Winnicy w szczególności, zmienia się nazwę
dzielnicy Dolichy na Radzieck.
Czuję się wielce uwandniony. Zbudowałeś staremu pomnik trwalszy nad spichrz.

Uwaga z tłumu: czy teraz też zamiast "do licha!" będzie się mówiło "a
niech to radzieck!"?

2. Ponieważ nie godzi się, aby taka wybitna jednostka
uhonorowana została jedynie nazwą dzielnicy, miastu
Winnica nadaje się oficjalną nazwę
Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck.
<mdleje z wrażenia. Chrzęst medali na mundurze słyszalny był ponoć we
Frodowicach>

Zasłyszane w pociągu:
- Przepraszam, czy to już Winnica?
- Nie, jeszcze Radzieck.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.