Re: Wandystan: Dekret Buduara Winnicy nr 1


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Jestem wzruszony!!! To wspaniała koncepcja.
Ciekawe, czy to będzie jak ze Stalinogrodem...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.