Re: Konsultacje spoleczne male


pmk
 

KR Lepki:
Zatem do dzieła!
Alojzy Pupka:
Alojzy Pupka:
img:2etlgxsi
Alojzy Pupka:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_1.png
Alojzy Pupka:
/img:2etlgxsi
Jak do jutra do 23 nie pojawi się nic lepszego to biorę
to!--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Konsultacje społeczne małe pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10068&p=101756#p101756.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.