Re: Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

To drugie :D
To może dlatego, że Wandejczycy z założenia raczej nie są elitarystami.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.