Gdzie jest jakiś lokal wyborczy?


"Podpułkownik Winnicki
 

Jak w temacie

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.