Re: Konsultacje spoleczne male


pmk
 

http://www.sarmacja.org/index.php?p=profil,edycja,1670
Coś chujowo z tą grafiką. Musi być siakiś kwadracik
chyba...--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Konsultacje społeczne małe pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10068&p=102250#p102250.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.