Re: Siostrzane pytanie


pmk
 

Z drugiej strony:

Ustawa Sejmu nr 149 o Królestwie Baridasu:
Art. 4.

Królestwo Baridasu ma równe z prowincjami Księstwa
Sarmacji prawa, kompetencje, obowiązki i zadania.

Art. 5.
Przepisy dotyczące prowincji Księstwa Sarmacji, ich
organów władzy publicznej oraz ich obszaru stosuje się
odpowiednio do Królestwa Baridasu, jego organów władzy
publicznej oraz jego obszaru.


Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu:
Art. 5.

Mandragorat Wandystanu ma równe z prowincjami Księstwa
Sarmacji prawa, kompetencje, obowiązki i zadania.

Art. 6.

Przepisy dotyczące prowincji Księstwa Sarmacji, ich
organów władzy publicznej oraz ich obszaru stosuje się
odpowiednio do Mandragoratu Wandystanu, jego organów
władzy publicznej oraz jego obszaru.


--
Hugo

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Siostrzane pytanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10187&p=102452#p102452.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.