Napoje dla przodowników pracy


Helmut Walterycz
 

Towarzyszu Przewodniczący ZŻZ!

Czy pojawi się niedługo u nas antyalkohol dla prawdziwych przodowników pracy, o mocach rzędu 200%?

Wypierdalać!
--
Bonek pracujący

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.