Re: Wandystan: Napoje dla przodowników pracy

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-26 19:54, L. pisze:
Towarzyszu Przewodniczący ZŻZ!

Czy pojawi się niedługo u nas antyalkohol dla prawdziwych przodowników
pracy, o mocach rzędu 200%?

Wypierdalać!
Alkohol tak szybko schodzi, że nie ma czasu dojrzeć do tych 200%

--
Michał Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.