Towarzyszu! Glosuj na tow. Winnickiego!

pmk
 

Dzisiaj rozpoczęły się wybory prezydenckie w
Mandragoracie Wandystanu. W wyborach kandyduje wielki
socjalista i Wandejczyk JKW Michał Feliks vel Towarzysz
Winnicki.

Drodzy Towarzysze!

Głos na Towarzysza Winnickiego nie będzie głosem
straconym. Jestem przekonany że on zbuduję silną pozycję
MW w Księstwie Sarmacji i doprowadzi do pokojowego końca
konfliktu na linii GWS-Grodzisk. Głosując na Towarzysza
Winnickiego pomagasz rozwijać Wandystan wewnątrz Księstwa
Sarmacji. Ja jako były v-syn kandydata na prezydenta
aktywnie angażuję się w jego kampanię wyborczą i
pomagam kandydatowi w odniesieniu zwycięstwa w wyborach.

Tak więc drogi Towarzyszu! Głosując na tow. Winnickiego,
wybierasz pewność że nasz kandydat będzie miał na
uwadze dobro Mandragoratu Wandystanu!--
Adrian Jasinski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Towarzyszu! Głosuj na tow. Winnickiego! pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10193&p=102518#p102518.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.