Re: Skrypt wyborczy

pmk
 

tow. Ivo:
Dawno na LDMW nie zaglądałem:)
A błąd, towarzyszu, a błąd!--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Skrypt wyborczy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10148&p=102527#p102527.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.