Re: Siostrzane pytanie


pmk
 

Teraz jeszcze dodaj o tym jak bardzo jestem reżymowym
pachołkiem. Nie chce mi się ani z Tobą a ni o tym więcej
gadać. Rób se co chcesz.--
imi

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Siostrzane pytanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10187&p=102660#p102660.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.