Re: Skrypt wyborczy


pmk
 

Adrian Jasiński:
Już mamy 1 marca. Kiedy wyniki wyborów?
A więc, po przeliczeniu głosów i dopisaniu nowych, wyniki
przedstawiają się tak:

Katiuszyn Rewoluty Lepki – 6 głosów
Michal Michaelus – 1 głos
Michał Feliks – 1 głos

I dzięki towarzyszowi Jasińskiemu za przypomnienie, w
podziękowaniu dostaje ode mnie gumową lalkę w kształcie
Michasia.--
AE927

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Skrypt wyborczy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10148&p=102733#p102733.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.