Re: Forum


pmk
 

tow. Bumbum:
Powiedział laik. Dobrze, że nie komentuje Pan Prezydent,
mógłby się skompromitować.
Lepiej być laikiem niż mikronacyjnym technokratą
prawniczym, Drogi mój.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10251&p=103053#p103053.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.