Re: Forum


pmk
 

MAP:
Chodzi tylko o to, żeby nie mając odpowiedniego
przygotowania nie kwestionować w dość prostacki sposób
kilku godzin pracy osób posiadających odpowiednią
wiedzę.
Nikt nie kwestionuje, że ktoś się napracował,
produkując nikomu nie potrzebny prawniczy bełkot z uporem
godnym lepszej sprawy. Kwestionujemy sprawiedliwość i
dobrą wolę stojącą za rzeczonym bełkotem. Tylko tyle.
Ale sprawiedliwość i dobra wola nigdy nie była
przedmiotem specjalnych rozważań prawników, prawda?--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10251&p=103071#p103071.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.