Re: Forum


pmk
 

Czołem Leszek!

Co do działów:
Życie Wandystanu przemianować na Świadomość istnienia
ludu pracującego.
Wnioski od obywateli na Praca kolektywu poprzez wnioski,
skargi i petycje,
Ciekawe, przy czym proponuję ująć to w ten sposób:

1.
Tytuł działu: Wandejska egzystencja
Opis działu czyli świadomość bytu Ludu Pracującego.

2.
Tytuł działu: Władze państwowe Mandragoratu Wandystanu
Opis działu czyli organizacyjne emanacje dyktatury
proletariatu.
Poddziały:
a) Kancelaria Kolektywu Mandragorskiego;
b) Kancelaria Prezydenta i Rada Komisarzy Ludowych;
c) Churał Ludowy;

3.
Tytuł działu: Biuro Podawcze Urzędu Kontroli i Nadzoru
Opis działu czyli wnioski, skargi i petycje.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10251&p=103752#p103752.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.