Re: Prosba o pomoc - burza tow. Mozgowa


pmk
 

Wędrowycz-Paczenko:
Większa celność broni krótkiej niż AK?
Hm... Dziwne :-)
No i kwestia samych pocisków - ostre, zaokrąglone,
wyżłobione, z płaszczem, bez itp...
Nie chcę tego pisać następny miesiąc:P i amunicję
opieram na realowej. Chyba że jakiś konkretny system
statystyk dla amunicji ktoś opracuje - wraz z nazwami i
zadawanymi obrażeniami od 0 do 100%. Bo ja jestem dość
zielony.

To jak proponujecie celność dla AK (ogień pojedynczy,
strzał serią będzie odpowiednio obniżał celność)?--
imi

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Prośba o pomoc - burza tow. Mózgowa pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10358&p=104370#p104370.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.