Re: Prosba o pomoc - burza tow. Mozgowa


pmk
 

imi:
To jak proponujecie celność dla AK (ogień pojedynczy,
strzał serią będzie odpowiednio obniżał celność)?
Ogień pojedynczy i seria ma tą samą celność - jeśli
chodzi o pierwszy strzał w serii :-)
Reszta to już oczywiście wchodzi odrzut i podrzut broni,
ale w sumie da się strzelać ogniem pojedynczym przy
nastawie na serie (praktykowałem na PPSz - akurat te
egzemplarze w ogóle nie miały przełącznika rodzaju
ognia)

Co do celności w tej skali jaka jest tutaj - jak pistolet
ma 3, to AK powinien mieć 4.
Ale pistoletowi dałbym 2 tak naprawdę. 3 - pistoletom
maszynowym / karabinkom szturmowym, 4 - karabinom, 5 -
karabinom snajperskim.--
Wedrowycz-Paczenko

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Prośba o pomoc - burza tow. Mózgowa pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10358&p=104376#p104376.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.