Re: Forum


pmk
 

Oczywiście, że lepiej to podzielić. Bo jak tu się
znaleźć. Taki bałagan jest niewandny.--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10251&p=104563#p104563.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.