Re: Skrypt wyborczy


pmk
 

Ponieważ tu jeszcze nie gratulowałem Towarzyszowi
Prezydentowi wyboru to teraz już oficjalnie pogratuluję.--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Skrypt wyborczy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10148&p=104564#p104564.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.