Re: Forum


pmk
 

Propozycja tow. PTR styka tylko jeszcze trzeba dodać Gmach
Partii. Nie wiem czy we władz lepiej czy oddzielnie? Co
sądzicie?--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Forum pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10251&p=104600#p104600.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.