Re: Rozowoarmisci SAL w LMR


pmk
 

Dlaczegóż by nie? Z tym że to działa raczej w drugą
stronę − nie SAL przyjmuje, tylko jak się sami
zaciągną, to w SAL są.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Różowoarmiści SAL w LMR pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&;t=10257&p=104758#p104758.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.