Wandnie o Al-Rajnie


Helmut Walterycz
 

Towarzysze!
Radio Janusz nadaje!
http://wandea.wandystan.eu/2453

Wandosławię!
--
Zoidberg Cedenbał

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.