Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 


Towarzysze!
Radio Janusz nadaje!
http://wandea.wandystan.eu/2453
Super! Dacie to jako jakiś art w sarmacji, albo na forum? ;> Niech
sarmaty słuchajo!


--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.